logo

Labsis Pro Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi

Labsis Pro Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi

Laboratuvarlar için; numunenin esnek süreçlerle etkin bir şekilde takibi çok önemlidir. Ayrıca değişen ihtiyaçlar doğrultusunda kullandıkları yazılımın sürekli bu ihtiyaçlara göre uyarlanabilmesi gereklidir. Tam bu noktada LabSis Pro Laboratuvar uyarlanabilir süreçleri ile ve dinamik alt yapısı sayesinde değişen müşteri isteklerine hızlı adaptasyonuyla ideal bir çözüm olarak ön plana çıkmaktadır.

Birbirleriyle etkileşime girebilen modüller etrafında inşa edilen LABSis Pro günlük laboratuvar bilgilerinin çeşitliliğini kontrol altına alır. Laboratuvardaki her bir kullanıcının verilere hızlı bir şekilde erişip gerekli işlemleri yapabilmesine olanak sağlar. Laboratuvar içinden veya dışından herhangi bir bilgisayar, tablet yada mobil cihazdan erişilebilmesi ile laboratuvar personelinin ya da müşterilerinin zaman alıcı ve tekrarlayan işleri daha kısa sürede yapmasını sağlar ve verimliliği en üst düzeyde tutar. 

Uygulamamız; TS EN ISO IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartları sağlamaktadır. TURKAK ve diğer ilgili bakanlıklarca yetki belgesi bulunan laboratuvarlar için LABSis Pro uygulaması için destek vermeye ve geliştirmeye devam etmekteyiz.


LABSis Pro;

 • Çoklu dil desteği
 • Çoklu laboratuvar desteği
 • Süreç Yönetimi
 • Web tabanlı ve dışa dönük portal desteği
 • Online işlemler (web ve mobil)
 • Yerinde numune alma
 • Entegre mobil uygulamalar
 • Barkod basım
 • Arşiv Yönetimi
 • Veri tabanı bağımsızlığı
  • Oracle
  • SQL Server
  • PostgreSQL
 • Özelleştirilebilen dinamik form ve raporlama desteği
 • Elektronik kayıt defteri (ELN)
 • Kalite Yönetim Sistemi
 • İç Tetkik
 • Önleyici Faaliyetler
 • Stok Takip
 • Teklif Yönetimi
 • Cihaz Yönetimi
  • Kalibrasyon
  • Arıza bakım ve takip
 • Müşteri ve Faturalama
 • Görev Planlama
 • Ofis Yönetimi
 • SMS, E-Posta desteği
 • LOG Yönetimi
 • eİmza
 • SAP/ERP Entegrasyonları

gibi birçok yeteneğe sahip geniş bir çözüm ailesidir. 

Daha detaylı bilgi almak için www.labsispro.com.tr web sitemizi inceleyebilirsiniz.